.

O NAS

TWOJE CENTRUM FINANSOWO-KSIĘGOWE

Firma Progressio powstała w 2006 roku i świadczy usługi outsourcingu w takich obszarach jak księgowość, kadry i płace, kontroling finansowy i raportowanie zarządcze czy kompleksowy nadzór nad służbami finansowo-księgowymi firmy poprzez usługi zewnętrznego dyrektora.

Nasze podstawowe usługi wspierane są szeroko pojętym doradztwem biznesowym. Możemy to robić dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobywanemu w dużych przedsiębiorstwach, w tym w firmach z udziałem kapitału zagranicznego i notowanych na giełdach papierów wartościowych. Kompetencje zdobywaliśmy pracując na stanowiskach kierowniczych i pełniąc funkcje w organach statutowych spółek. W skład naszej kadry wchodzą osoby, które pełniły takie funkcje jak dyrektor finansowy, dyrektor generalny, główny księgowy, kontroler finansowy, europejski analityk finansowy czy treasury manager. Jako członkowie zespołów projektowych mieliśmy też okazję zdobywać wiedzę spoza finansów w obszarach operacyjnych firm takich jak produkcja, sprzedaż, dystrybucja czy logistyka. Pracowaliśmy w firmach córkach spółek zagranicznych, ale też w zagranicznych centralach byliśmy odbiorcami informacji generowanych przez spółki podległe. Stąd dobrze znamy specyfikę działania korporacji i jesteśmy w stanie udzielić wsparcia podmiotom mającym oddziały zagraniczne na terenie Polski i innych krajów.

Wspieramy naszych klientów przejmując wybrane funkcje finansowe wypełniane zwykle przez służby wewnętrzne firmy, w celu poprawy efektywności działania, jakości, czy optymalizacji kosztów prowadzonej działalności.

Nasz Zespół

Jesteśmy grupą specjalistów, których celem jest wspieranie rozwoju klientów. Sprawdź nas!

PARTNER

PAULINA SOLECKA-BURCHARDT

Rozjemca i negocjator. Z racji łagodnego obejścia i stanowczego charakteru nawiązuje i koordynuje współpracę z Klientami. Doświadczenia międzynarodowe wykorzystuje do pielęgnowania dobrych relacji z zagranicznymi partnerami. Absolwentka Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i słuchacz wykładów na Uniwersytecie Otto-Friedricha w Bambergu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Inwestycji Kapitałowych oraz studia podyplomowe Polskich  i Międzynarodowych Standarów Rachunkowości. Posiada 15 lat doświadczenia zawodowego, które zdobywała w takich firmach jak Exide Technologies S.A. – dawniej Centra S.A. (kontroler finansowy, europejski analityk finansowy, kierownik działu zarządzania gotówką) czy Solaris Bus & Coach S.A. (menadżer ds usprawniania procesów, kontroler finansowy). Od 2008 roku wiedzą i doświadczeniem wspiera klientów i pracowników Progressio. Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 60785/2013. Uwielbia muzykę i ciepłe letnie klimaty oraz dwójkę swoich dzieci, które z uwagi na swój młody wiek pochłaniają większość jej wolnego czasu.

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

BEATA KAMIŃSKA

Kieruje zespołem księgowym i czuwa nad prawidłowym rozliczaniem rachunkowym i podatkowym naszych klientów. Skrupulatna, obowiązkowa i dociekliwa, żadnej sprawy nie zostawi bez rozstrzygnięcia. Logiczna i z dużą intuicją znajdująca prawidłowe interpretacje niełatwych przepisów. Siła spokoju, niezmiennie służy nam wsparciem i radą. W branży pracuje od 18 lat, do naszego zespołu dołączyła pięć lat temu. Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 62036/2013.

KONTROLING

MAGDALENA MARSZAŁ

Ambitna i rzetelna, absolwentka Rachunkowości i Finansów na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada siedmioletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm o różnym profilu działalności. Pragnąc wykorzystać talenty analityczne zdecydowała się na rozszerzenie swoich kompetencji i od ponad roku świetnie sprawdza się również w roli kontrolera finansowego. Tworzy raporty wyników, czuwa nad planowaniem przepływów gotówkowych. Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 64944/2014. Prywatnie grywająca na gitarze mama bliźniaków, lubi zagłębić się w dobrej lekturze, a od czasu do czasu odpocząć przy ciekawym filmie.

KADRY I PŁACE

ALEKSANDRA LUBIŃSKA

Cierpliwa, systematyczna i sumienna. Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Politechnice Poznańskiej, ale dziesięć lat temu odkryła, że kadry i płace to zagadnienia, w których chce się realizować. Odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, a w 2011 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracowała w takich firmach jak PZU S.A., Allegro, Holicon Sp. z o.o. czy PBE ELBUD Poznań S.A. W Progressio prowadzi akta osobowe, nalicza wynagrodzenia i jest naszą skarbnicą wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

DORADCA

MAŁGORZATA MAJEWSKA-ŚLIWA

Konsekwentna i skuteczna, nigdy się nie poddaje. Ma szósty zmysł do zarządzania, co potwierdzają sukcesy firm, którymi kierowała i które restrukturyzowała. Współwłaścicielka firmy, absolwentka Wydziału Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu, której żywiołem od zawsze była sfera biznesu. Z miłości do finansów po studiach magisterskich kontynuowała naukę na studiach doktoranckich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, brała również udział w licznych szkoleniach i kursach zawodowych w Polsce, Niemczech, Szwecji i Francji. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w pracy w działach finansowych i księgowych jako kierownik, dyrektor, członek zarządu, prezes. Jej kariera związana jest z takim firmami jak: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne (sekretarz UG), Coca-Cola West Poland Sp. z o.o. (kierownik administracyjny i kontrolingu), Herlitz Sp. z o.o. (kierownik kontrolingu, prokurent), Exide Technologies S.A. – dawniej Centra S.A. (dyrektor generalny i finansowy, prezes zarządu oraz członek rad nadzorczych spółek powiązanych), Arctic Paper S.A. (CFO, członek zarządu). Posiada Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 61006/2013.

 

ADMINISTRACJA

 

.

.